Uchwała NR LXXX / 585 /2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bezprawnego skazania Andrzeja Poczobuta

Uchwała NR LXXX / 585 /2023

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 września 2023 roku


w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bezprawnego skazania Andrzeja Poczobuta


Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Białostockiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXIV/445/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 4141, poz. 4446 i poz. 1723), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się stanowisko w sprawie bezprawnego skazania Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał – Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 


 

 


Załącznik do Uchwały Nr LXXX/ 585/2023

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 września 2023 r.

 

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie bezprawnego skazania Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia

Rada Powiatu Białostockiego, w pełni zgadza się ze stanowiskiem Rady Miasta Białegostoku wyrażonym w stanowisku z 27 lutego 2023 roku i z całą mocą potępia bezprawne skazanie Andrzeja Poczobuta, lidera mniejszości polskiej na Białorusi, na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Ten haniebny wyrok został wydany przez podległy reżimowi Łukaszenki sąd w Grodnie po prawie dwóch latach przetrzymywania Andrzeja Poczobuta w więzieniu bez możliwości kontaktu z bliskimi oraz po sfingowanym procesie, przeprowadzonym za zamkniętymi drzwiami. To ewidentny przykład łamania praw człowieka, a w szczególności praw przysługujących polskiej mniejszości na Białorusi.

Andrzej Poczobut to jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, badacz i miłośnik historii Ziemi Grodzieńskiej, niezłomny człowiek wielkiego serca i uczciwości. Jego działalność służyła jak najlepszemu poznaniu wspólnej historii Polski i Białorusi, a w konsekwencji sprawie jej lepszego zrozumienia i budowaniu dobrego sąsiedztwa.

Andrzej Poczobut zawsze dbał o polskość, o zachowanie polskiej kultury i tradycji oraz o dialog między kulturą polską a białoruską. Nigdy w swoim działaniu nie ulegał żadnym wpływom ideologii faszystowskiej, nazistowskiej czy hitlerowskiej, bowiem te zbrodnicze idee są w pełni obce każdemu Polakowi, były one realizowane w Europie przez Niemców, a nie przez Polaków. Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa nie szerzyły ani faszyzmu, ani hitleryzmu, a broniły obywateli Polski, ich wolności, a także demokracji i godności człowieka przed powyższymi zbrodniczymi ideologiami Niemców i równie zbrodniczymi działaniami Sowietów.

Rada Powiatu Białostockiego wyraża solidarność z rodziną i przyjaciółmi Andrzeja Poczobuta oraz zapewnia o nieustającym wsparciu dla naszych Rodaków na Białorusi, dotkniętych dziś represjami ze strony łukaszenkowskich władz. Potępiamy likwidację szkół polskich, szykanowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi, profanację i niszczenie polskich miejsc pamięci. Uznajemy te działania za wrogie wobec Polski i łamiące reguły prawa międzynarodowego oraz umowy dwustronne między Polską a Białorusią. Domagamy się niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz wzywamy władze białoruskie do zaprzestania antypolskiej kampanii w tym kraju.

Rada Powiatu Białostockiego apeluje, aby wszyscy funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki, którzy brali udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi, zostali niezwłocznie objęci sankcjami personalnymi przez Polskę oraz Unię Europejską. Każdy akt prześladowania niewinnych ludzi przez państwo białoruskie musi spotkać się ze stanowczą reakcją Polski i demokratycznego świata, zaś wykonawcy tych bezprawnych działań winni ponieść zasłużoną karę.

Podpisał – Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-09-2023

Data udostępnienia w BIP: 02-10-2023 15:52

Data modyfikacji informacji: 03-10-2023 10:42