URP Nr III/29/2011

Uchwała Nr III/29/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku
 
w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego
 
 
Na podstawie art. 38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
                Rada Powiatu Białostockiego deleguje do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego dwóch radnych:
 
1)    Pana Walentego Sica
2)    Pana Marka Żmujdzina
 
§2
 
                Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3
 
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
Przewodniczący Rady
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 12:44

Data modyfikacji informacji: 02-02-2011 12:44