Uchwały podjęte na Sesji Nr III

Sesja Nr III z dnia 27 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr III/25/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr III/26/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr III/27/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze.
Uchwała Nr III/28/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2010.
Uchwała Nr III/29/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr III/30/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr III/31/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr III/32/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr III/33/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
Uchwała Nr III/34/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr III/35/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Podlasie na miejsce radnego, wybranego w okręgu wyborczym nr 5, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 12:15

Data modyfikacji informacji: 02-02-2011 12:15