Uchwały podjęte na sesji Nr III

Sesja  Nr  III  z  dnia  1 lutego  2007 r.

Uchwała Nr III/23/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

Uchwała Nr III/24/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2006

Uchwała Nr III/25/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr III /26/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie skargi na Starostę Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr III /27/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie skargi na działalność zarządcy drogi powiatowej tj. Zarząd Powiatu Białostockiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

Uchwała Nr III /28/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie powołania  Komisji Statutowej Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr III /29/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 06-02-2007 08:13

Data modyfikacji informacji: 07-02-2007 15:51