Uchwała Nr XXX/236/2005

 

Uchwała Nr XXX /  236 / 2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

 

             Na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1592 ze zmianami) Rada Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, z siedzibą w Łapach, ul. Korczaka 23, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku Zakładu z dnia 16 czerwca 2005 r.

 

§ 2

 

Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Podlaskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Bogdan Kalicki

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2005

Data udostępnienia w BIP: 11-07-2005 12:52

Data modyfikacji informacji: 11-07-2005 12:46