Uchwały podjęte na sesji Nr XXX

 

Sesja  Nr  XXX  z  dnia  30  czerwca  2005 r.

Uchwała Nr XXX/234/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXX/235/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w 2004r

Uchwała Nr XXX/236/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXX/237/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXX/238/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XXX/239/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania, zatwierdzania i realizacji projektów w ramach programu PHARE 2002 i PHARE 2003.

Uchwała Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XXX/241/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Uchwała Nr XXX/242/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXX/243/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Tadeusza Charyło i reprezentowania przez radcę prawnego Rady Powiatu Białostockiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

 

Uchwała Nr XXX/244 2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/245/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/246/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/247/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/248/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/249/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego . 

 

Uchwała Nr XXX/250/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXX/251/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXX/252/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje:

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2005

Data udostępnienia w BIP: 11-07-2005 11:00

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 12:22