Uchwała Nr XXXIV/290/2005

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV / 290 / 2005

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z  dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie zaopiniowania „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”.

 

               

         Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego dnia 27 grudnia 2001r w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 67, poz. 1969, z 2003r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

                                      

 

        § 1. Opiniuje się pozytywnie „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008” opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

 

       §  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady: Andrzej Adam Kałużyński

 

                                                                

    

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Barbara Wacławska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2004

Data udostępnienia w BIP: 01-12-2005 08:52

Data modyfikacji informacji: 01-12-2005 08:51