URP Nr XV/95/2015

Uchwała Nr XV/95/2015

Rady powiatu białostockiego

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac    nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 209 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co nastepuje:

§ 1.  W Uchwale Nr L/462/10Rady Powiatu Białostockiego z nia 30 września         2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu dokonuje się zmian w § 6 pkt. 2 w ten sposób, że:

  • 2) dla wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: PANI ANNA GRYCUK PRZEWODNICZĄCA RADY

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2015 15:44

Data modyfikacji informacji: 09-11-2015 15:44