Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2024 - 2026

UCHWAŁA Nr LXXXV / 618 /2023

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.


w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie białostockim na lata 2024-2026”

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 180 pkt 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1.

Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie białostockim na lata 2024-2026” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2024 13:56

Data modyfikacji informacji: 04-01-2024 13:56