Skargi i wnioski rozpatrzone przez Starostę i Radę Powiatu w 2004 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Informacja

o  rozpatrzeniu i załatwieniu skarg przez Starostę Powiatu w 2004 roku

 

 

W roku 2004 wpłynęło do Starostwa 22 skargi, w tym 1 zgłoszona ustnie. Z liczby tej, 11 skarg odesłano do załatwienia według właściwości zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pięć skarg niewłaściwie skierowanych do Starostwa dotyczyło działania urzędów gmin, jedna skarga pracownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miasta Łapy, jedna geodety prowadzącego rozgraniczenie gruntów, a pozostałe cztery pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Białostockiego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

               Starosta rozpatrzył 11 skarg właściwie skierowanych, z czego uznano za zasadne dwie skargi, jedną dotyczącą działania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz jedną pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Z pozostałych 9 skarg, dwie rozpatrzono negatywnie, zaś 7 wymagało udzielenia wyjaśnień osobom skarżącym.

               Wszystkie skargi zostały załatwione w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, oprócz jednej, której załatwienie zależało od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Skargi dotyczyły różnych spraw bieżących np.: problemów geodezyjnych, spraw komunikacyjnych, dokumentacji wydawanej przez Powiatowy Urząd Pracy czy problemów związanych z działaniem Gminnych Spółek Wodnych.

               W roku 2004 do Starosty wpłynął 1 wniosek dotyczący godzin urzędowania. Zainteresowany postuluje o taki rozkład tygodniowego czasu pracy, by przynajmniej jeden raz w tygodniu urząd był czynny po godzinie 16.00.

 

 

 

 

 

Informacja

o  rozpatrzeniu i załatwieniu skarg przez Radę Powiatu w 2004 roku

 

W roku 2004 do Rady Powiatu wpłynęło 6 skarg, z czego 1 okazała się anonimem zaopatrzonym obcym nazwiskiem i adresem. Po stwierdzeniu tego faktu oraz ze względu na osobisty wydźwięk treści skargi odstąpiono od badania przytaczanych „faktów”. Rada Powiatu rozpatrzyła 4 skargi, z których jedna dotyczyła zatrzymania prawa jazdy, przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego i uznana została za bezzasadną.

              Z 3 pozostałych skarg dotyczących działania Powiatowego Urzędu Pracy, dwie skargi uznano za bezzasadne, zaś w 1 przypadku udzielono wyjaśnienia osobie skarżącej, ponieważ załatwienie sprawy wymaga zmiany przepisu prawnego. Jednak skarga wpłynęła 27 grudnia 2004 r., w chwili sporządzania informacji nie została rozpatrzona.

 

 

Rada Powiatu przyjeła do wiadomości powyzsze informacje podczas XXIV sesji w dniu 20.01.2005r. 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 13-04-2005 13:52

Data modyfikacji informacji: 13-04-2005 13:48