Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie Powiatu

 

Właściwe osoby i jednostki przedkładają ze swojej działalności Radzie Powiatu okresowe sprawozdania i informacje, które nie podlegają przyjęciu w formie uchwały. Radni Powiatu zapoznają się z nimi, mogą żądać dodatkowych wyjaśnień. Rada Powiatu przyjmuje te informacje i sprawozdania do wiadomości.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2005 12:39

Data modyfikacji informacji: 12-04-2005 12:34