GKNII.6845.3.2023 INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

                                                                                                   Białystok, dnia 16 marca 2023 r.

      GKNII.6845.3.2023

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na wyłonienie najemcy nieruchomości oznaczonej nr geod. 694 o pow. 2,0778 ha, zabudowanej budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 1155 o pow. zabudowy 13 m2 i nr 1158 o pow. zabudowy 297 m2, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, w części dotyczącej pow. 7708 m2  wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, celem dojazdu do wynajmowanej części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Białostockiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 09 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy nieruchomości oznaczonej nr geod. 694 o pow. 2,0778 ha, zabudowanej budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 1155 o pow. zabudowy 13 m2 i nr 1158 o pow. zabudowy 297 m2, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, w części dotyczącej pow. 7708 m2  wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, celem dojazdu do wynajmowanej części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Białostockiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.                   

                                                            

                                                                        CZŁONEK ZARZĄDU              WICESTAROSTA

                                                                           Jan Gradkowski                    Roman Czepe

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski WICESTAROSTA Roman Czepe

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 17-03-2023 12:14

Data modyfikacji informacji: 17-03-2023 12:15