GKNI.6620.12.3.2021

STAROSTA
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 

 INFORMACJA

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

             z dnia 29 maja 2023 roku

           w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynkó  obrębu ewidencyjnego STELMACHOWO, gm. Tykocin

 

         Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym Stelmachowo, gm. Tykocin, wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 13 kwietnia 2023 roku do 05 maja 2023 roku, stały się z dniem 29 maja 2023 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

         Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

 STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta - Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Iwona Rapicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 29-05-2023 13:51

Data modyfikacji informacji: 29-05-2023 13:53