GKNI.6620.11.32-40.2019

INFORMACJA
STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 14 marca 2023 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów ewidencyjnych BOJARY, BOROWSKIE CIBORY, BOROWSKIE GZIKI, BOROWSKIE MICHAŁY, BOROWSKIE OLKI, BOROWSKIE SKÓRKI, BOROWSKIE WYPYCHY, BOROWSKIE ŻAKI, PIEĆKI, gm. Turośń Kościelna


Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębach ewidencyjnych Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Piećki, gm. Turośń Kościelna, wyłożonych do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 30 stycznia 2023 roku do 17 lutego 2023 roku, stały się z dniem 11 marca 2023 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.


Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 

Starosta
Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starsosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 20-03-2023 09:25

Data modyfikacji informacji: 20-03-2023 09:31