Na rok 2010

 
Plan Kontroli na 2010 rok
opracowany na podstawie
Zarządzenia Nr 17/05 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2005 r.
 
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
1.
Wydział Komunikacji
 
Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów w zakresie zgodności z wymogami
 
REMEX Stacja Kontroli Pojazdów
Wasilków, ul. Białostocka 108
 
 
luty
 
 
 
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
 
1)     warunków lokalowych,
 
PHU TOP MOTORS
Choroszcz- Kol. Porosły 1F
luty
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
 
2)     wyposażenia kontrolno-po-miarowego i technicznego
LASBUD Sp. z o.o.
Zaścianki, ul. Baranowicka 39
 
luty
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
3)     wykonywania badań technicznych pojazdów
Zespół Szkół Michałowo, ul. Gródecka 21
marzec
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
4)     zatrudnienia uprawnionych diagnostów
DANCZES Danuta Drągowska Łapy, ul Brańska 1
marzec
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
TOP AUTO Andrzej Arefiew Krupniki 25
marzec
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
KOZ Wiesław Pruszyński Niewodnica Kościelna
kwiecień
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
Centrum Kształ. Praktycznego
Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 15
kwiecień
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
Renata Barbara Dworakowska
Łapy, ul. Długa 82
kwiecień
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
PHU „JARIS”
Choroszcz,
ul. Sienkiewicza 30a
maj
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
Agencja AN
Złotoria 224
maj
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
ARS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alina Sylpaczuk Łapy, ul. Mostowa 11A
 
 
czerwiec
 
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
2.
Nadzór w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsie-biorcę art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo o ruchu drogowym:
Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem
AUTO-LUZ D.B. Borowski
Łapy, ul. Westerplatte 10/17
maj
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
AUTO-ZET Adam Zawadzki
Łapy, ul. Główna 42
czerwiec
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
CKP
Łapy, ul. Sikorskiego 15
czerwiec
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
RAJD Ośrodek Szkolenia
Michałowo, ul. Projektowana 6
wrzesień
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
FALCAR Henryk Falkowski
Łapy, ul Średnia 4
wrzesień
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
DELTA Zbigniew Grabowski Wasilków, ul. Polna 2/1
październik
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
AUTO MOTO
Czarna B. ul. Sienkiewicza 4/3
październik
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
GLOBAL Tadeusz Idźkowski
Kleosin, ul. Zambrowska 18/6
listopad
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
LOK
Łapy, ul. Leśnikowska 3
listopad
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
 
 
SLALOM Marta Ławniczuk
Waliły Stacja, ul. Szkolna 11/2
listopad
Iwona Kazberuk
Monika Szpakowska
Adam Baranowski
3.
Kontrola działalności przedsię-biorców prowadzących działal-ność objętą przepisami ustawy o transporcie drogowym – zarobkowy transport drogowy osób/rzeczy
Wojciech Suchocki
Czarna Białostocka,
ul. Sienkiewicza 17/20
 
marzec
 
Monika Szpakowska
 
 
Marian Gawroński
Klepacze, ul. Łąkowa 8
marzec
Monika Szpakowska
 
 
 
Konstanty Marczyk
Czarna Białostocka,
ul. Torowa 11/57
marzec
Monika Szpakowska
 
 
 
Krystyna Kiśluk
Czarna Białostocka,
ul. Sokólska 12
maj
Monika Szpakowska
 
 
 
Jarosław Lasota
Zaścianki, ul. Pogodna 17
maj
Monika Szpakowska
 
 
 
TRANS-JAK Ryboły
16-060 Zabłudów
wrzesień
Monika Szpakowska
 
 
 
Firma Transportowa ZBIMAX
Choroszcz, ul. Słowackiego 8/4
wrzesień
Monika Szpakowska
 
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
 
 
Wojciech Jacek Fiłończuk
Kleosin, ul. Wyszyńskiego 10/1
wrzesień
Monika Szpakowska
 
 
 
Mariusz Skawski
Kleosin, ul. Baczyńskiego 21
listopad
Monika Szpakowska
 
 
 
Marek Sadowski
Czarna Białostocka,
ul. Torowa 13/45
listopad
Monika Szpakowska
 
 
 
Zygmunt Gościewski
Kleosin, ul. Zdrojowa 2/1
listopad
Monika Szpakowska
 
4.
Kontrola działalności przedsię-biorców prowadzących działal-ność objętą przepisami ustawy o transporcie drogowym – przewóz osób/rzeczy na potrzeby własne
Spółka CZYSTE ŚRODOWISKO
Studzianki, ul. Spółdzielcza 11
luty
Monika Szpakowska
 
USŁUGI LEŚNE Jarosław Gryc
Juszkowy Gród, ul. Odnoga 11
luty
Monika Szpakowska
 
P.H. ROMAR
Łapy, ul Główna 55
luty
Monika Szpakowska
 
DAMEX Mierzwińscy
Fasty, ul. Sz. Knyszyńska 17
kwiecień
Monika Szpakowska
 
Firma Handlowa
Tomasz Kolendo
Księżyno, ul. Przepiórcza 10
kwiecień
Monika Szpakowska
 
SPRZEDAŻ ŻWIRU
Jan Zimnoch
Chodory 23
18-106 Turośń Kościelna
czerwiec
Monika Szpakowska
 
Sp-nia Kółek Rolniczych
Zastawie 1/22
16-070 Choroszcz,
czerwiec
Monika Szpakowska
 
PRO-METAL STANMART
Wasilków, ul. Zajęcza 2
październik
Monika Szpakowska
 
 
AGROKOMPLEKS
S.J. Wiśniewscy
Suraż, ul. Piłsudskiego 54
październik
Monika Szpakowska
 
 
PPHU Zbigniew Stawierej
Daniłowo Duże
18-112 Poświętne
 
październik
Monika Szpakowska
 
Kontrole wewnętrzne:
 
 
 
5.
Ocena prawidłowości wyda-nych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz właści-wego stosowania przepisów kpa.
 
Stanowisko służbowe
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
 
listopad
Iwona Kazberuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Gospodarowanie drukami służbowymi
Odnośnie stanowiska Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
 
 
grudzień
Iwona Kazberuk
 
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
II.
WYDZIAŁ ACHITEKTURY
Kontrole wewnętrzne
 
 
 
1.
Sprawdzenie prawidłowości rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże i Supraśl
stanowisko pracy – Tomasza Bielskiego
październik
 
Karina Kurzewska
 
stanowisko pracy – Aleksandry Budlewskiej
listopad
Karina Kurzewska
III.
 
1.
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Kontrola wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania informacji z zasobu geodezyj. i kartograficznego
 
 
Powiatowy Ośrodek Dokume-ntacji Geodezyjnej i Kartogra-ficznej w Białymstoku
 
 
 
 
 
listopad
 
 
 
Mirosława Dudar
Zbigniew Kuropatwa
 
IV.
Wydział Rolnictwa, Środo-wiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji
 
 
 
1.
Kontrole w zakresie gospodarki wodnej. Nadzór nad Spółkami Wodnymi
Gminna Spółka Wodna JEDNOŚĆ Dobrzyniewo Duże
sierpień
Henryk Silwon
 
Gminna Spółka Wodna BIELE w Choroszczy
wrzesień
Henryk Silwon
 
 
 
Gminna Spółka Wodna ZAMCZYSKA w Tykocinie
październik
Henryk Silwon
 
2.
Kontrola realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień
Nadleśnictwo Dojlidy
maj
Paweł Dobiecki
 
Nadleśnictwo Knyszyn
maj
Paweł Dobiecki
 
Nadleśnictwo
Czarna Białostocka
czerwiec
Paweł Dobiecki
 
Nadleśnictwo Rudka
czerwiec
Paweł Dobiecki
 
 
Nadleśnictwo Waliły
sierpień
Paweł Dobiecki
 
 
Narwiański Park Narodowy
sierpień
Paweł Dobiecki
 
 
Nadleśnictwo Żednia
wrzesień
Paweł Dobiecki
 
 
Pan Tadeusz Sawicki
wrzesień
Paweł Dobiecki
 
 
Nadleśnictwo Bielsk
październik
Paweł Dobiecki
 
Kontrole wewnętrzne
Kontrola stanowiska d/s ochrony środowiska
listopad
Monika Ratyńska
 
 
Kontrola stanowiska d/s gospodarki wodnej
listopad
Monika Ratyńska
V.
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁE-CZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
 
 
1.
Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych w ramach otwar-tego konkursu ofert na zada-nia realizowane w roku 2009
Ochotnicza Straż Pożarna
w Złotnikach
 
 
II kwartał
 
Agnieszka Polińska
 
Stowarzyszenie Bardzo Aktyw-na Wieś „BArWa”
 
 
 
2.
Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2009
Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu Białosto-ckiego
I kwartał
Agnieszka Polińska
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
3.
Realizacja zadań w zakresie oświaty
I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
 
II kwartał
 
Maria Marciszewska
Alina Dźwilewska
 
 
Zespół Szkół w Michałowie
 
 
Powiatowa Poradnia Psycholo-giczno-Pedagogiczna w Bia-łymstoku
III kwartał
Maria Marciszewska
Alina Dźwilewska
4.
Dotacje udzielone z budżetu powiatu
Niepubliczna Zasadnicza Szko-ła Zawodowa w Wasilkowie
 
 
IV kwartał
 
 
Maria Marciszewska
Alina Dźwilewska
 
 
Niepubliczne uzupełniające LO dla Dorosłych w Surażu
 
 
Centrum Kształcenia Prakty-cznego w Łapach
 
 
Urząd Miejski w Tykocinie
 
II kwartał
 
Agnieszka Polińska
 
 
Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym
5.
Realizacja projektów POKL
I Liceum Ogólnokształcące
w Łapach
 
 
I kwartał
 
 
Izabella Wojciuk
 
 
Zespół Szkół Mechanicznych
w Łapach
 
 
Centrum Edukacji w Supraślu
6.
Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej
Urząd Miejski w Łapach
III kwartał
Piotr Łapiński
Agata Suławko
 
 
Urząd Gminy w Zawadach
7.
Kontrola w zakresie działalno-ści SP ZOZ w Łapach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
 
IV kwartał
Iwona Rapicka
 
 
Kontrole wewnętrzne
 
 
 
8.
Ocena prawidłowości wydawa-nych decyzji oraz załatwianie spraw zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami
stanowisko służbowe
Agaty Suławko
III kwartał
 
Maria Marciszewska
 
stanowisko służbowe
Anny Półtorak
II kwartał
VI.
1.
Wydział Organizacyjny
Poprawność przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępniania ze zbioru EWOPIS.
 
Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 
wrzesień
 
Marek Falkowski
 
 
Kontrole wewnętrzne
 
 
 
2.
Legalność oprogramowania za-instalowanego na stacjach ro-boczych.
Przestrzeganie przez pracown-ików ogólnych zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 
 
stanowiska służbowe pracow-ników Wydziału Rolnictwa, Środowiska Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji
 
 
czerwiec
 
 
Marek Falkowski
 
3.
Kontrola tworzenia kopii zapasowych danych na serwerze Starostwa
 
stanowisko służbowe Informatyk
czerwiec
Hanna Tołłoczko
LP.
Temat kontroli
 
ZAKRES KONTROLI
Termin
Wykonujący kontrolę
4.
Kontrola prowadzenia książek obiektów i związanej z nimi dokumentacji dotyczących ul. Borsuczej i Słonimskiej w okresie od 2008 roku.
Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodar-czego
 
wrzesień
 
Hanna Tołłoczko
VII.
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 
 
 
1.
Kontrola realizacji planu finansowego oraz przestrze-gania procedur kontroli finansowej
Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 
luty
 
 
 
 
 
 
Robert Dąbrowski
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
marzec
 
Dom Pomocy Społecznej
w Choroszczy
kwiecień
 
Liceum Ogólnokształcące
w Łapach
maj
 
Dom Dziecka w Krasnem
czerwiec
 
Powiatowy Zarząd Dróg
sierpień
 
 
wykorzystywanie dotacji na prowadzenie szkół (Suraż, Wasilków)
 
październik
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
listopad
 
Kontrole wewnętrzne
 
 
 
2.
Kontrola gospodarki kasowej
Wydział Budżetu i Finansów Referat d/s księgowości – KASA
kwiecień-
październik
 
Anna Bielawska
VIII
1.
Samodzielne Stanowisko d/s kadrowych
Kontrola spraw pracowniczych w tym dostosowanie nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy do istniejącej doku-mentacji.
Zespół Szkół
w Czarnej Białostockiej
czerwiec
 
 
 
 
Teresa Popławska
 
Dom Pomocy Społecznej
w Jałówce
sierpień
 
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Łaźniach
wrzesień
 
Dom Dziecka w Supraślu
wrzesień
2.
sprawy pracownicze zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
październik
 
 
 
 Zatwierdzam plan kontroli na 2010 rok
 
 STAROSTA
Wiesław Pusz
 
 
Białystok, dnia 18 lutego 2010 r.
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Anna Szczepańska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 24-02-2010 11:29

Data modyfikacji informacji: 28-04-2017 11:59