UZP Nr 146/2019

Uchwała Nr 146/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z siedzibą w Łapach przy ul. Korczaka 23 następujących składników rzeczowych majątku ruchomego będących na stanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku :

1)Biurko BP (numer inwentarzowy PUP/II/12/28/10/4), wartość rynkowa 100,00zł,

2)Biurko szafkowe (numer inwentarzowy PUP/III/12/15/02/8), wartość rynkowa 50,00zł,

3)Biurko szafkowe (numer inwentarzowy PUP/III/12/15/02/1), wartość rynkowa 50,00zł,

4)Biurko szafkowe (numer inwentarzowy PUP/III/12/14/00/1), wartość rynkowa 50,00zł,

5)Biurko komputerowe (numer inwentarzowy PUP/III/12/13/00/3), wartość rynkowa 50,00zł,

6)Biurko komputerowe (numer inwentarzowy PUP/III/12/13/00/5), wartość rynkowa 50,00zł,

7)Biurko komputerowe (numer inwentarzowy PUP/III/12/20/04/18) wartość rynkowa 50,00zł,

8)Biurko (numer inwentarzowy PUP/III/12/27/05/5), wartość rynkowa 50,00zł,

9)Fotel biurowy (numer inwentarzowy PUP/II/30/1/14/1), wartość rynkowa 0,00zł,

10)Krzesło Intrata (numer inwentarzowy PUP/II/30/2/14), wartość rynkowa 0,00zł,

11)Krzesło BRAVO (numer inwentarzowy PUP/III/49/6/03/23), wartość rynkowa 0,00zł,

12)Krzesło BRAVO (numer inwentarzowy PUP/III/49/19/10/2), wartość rynkowa 0,00zł,

13)Krzesło ergonomiczne (numer inwentarzowy PUP/III/49/21/10/8), wartość rynkowa 0,00zł,

14)Krzesło Offix M-43 (numer inwentarzowy PUP/III/49/28/14/20), wartość rynkowa 0,00zł.

2. Warunki przekazania składników majątkowych określonych w ust. 1 zostaną unormowane w umowie cywilno – prawnej, do której zawarcia upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 29-05-2019 08:30

Data modyfikacji informacji: 29-05-2019 08:30