UZP Nr 460/2020

UCHWAŁA Nr 460/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 8 września 2020r.

w sprawie wyrażenia opinii o  zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 t.j.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na:

1)działce o nr geod. 226, obręb Kozińce,

2)działkach o nr geod. 111/1, 112/5 i 112/8, obręb Nowe Aleksandrowo,

3)działce o nr geod. 53, obręb Jaworówka,

4)działce o nr geod. 59, obręb Jaworówka,

5)działce o nr geod. 364, obręb Gniła,

6)działce o nr geod. 368, obręb Gniła,

stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-09-2020

Data udostępnienia w BIP: 08-09-2020 15:40

Data modyfikacji informacji: 08-09-2020 15:40