UCHWAŁA NR 411/09

UCHWAŁA NR 411/09
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
Z DNIA 17 sierpnia 2009  roku 
 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
 
                Na   podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2 404 000 złotych.
§ 2
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2 404 000 złotych.
 
§ 3
 
Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:
 
1. DOCHODY  ogółem    - 92 509 037 zł w tym:
 
    a) dochody bieżące      -  80 018 693 zł
    b) dochody majątkowe  -  12 490 344 zł
 
2. WYDATKI   ogółem    - 95 886 787 zł w tym:
 
    a) wydatki bieżące        -   71 253 067  zł
    b) wydatki majątkowe   -   24 633 720 zł
 
§ 4
 
Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2 404 000 złotych.
 
§ 5
 
Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.MC.3011-160/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Barbara Grabowska – Członek Zarządu Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-08-2009

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2009 11:39

Data modyfikacji informacji: 21-08-2009 11:39