Uchwały podjęte na Sesji Nr XLIV

Sesja Nr XLIV z dnia 22 kwietnia 2010 roku
Uchwała Nr XLIV/405/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2009 roku.
Uchwała Nr XLIV/406/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.
Uchwała Nr XLIV/407/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr XLIV/408/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr XLIV/409/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjnych.
Uchwała Nr XLIV/410/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr XLIV/411/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.
Uchwała Nr XLIV/412/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotycząca korekty uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLIV/413/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-05-2010

Data udostępnienia w BIP: 04-05-2010 15:03

Data modyfikacji informacji: 04-05-2010 15:03