URP Nr L/455/10

 
UCHWAŁA Nr L/455/10
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 września 2010 roku
 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego
na lata 2011 – 2020”
 
                Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
                Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje „Strategię Rozwoju Powiatu Białostockiego
na lata 2011 – 2020”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§ 3
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-09-2010

Data udostępnienia w BIP: 14-10-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 11-02-2011 12:01