Uchwały podjęte na Sesji Nr L

Sesja Nr L z dnia 30 września 2010 roku
Uchwała Nr L/453/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr L/454/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
Uchwała Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020”.
Uchwała Nr L/456/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.  
Uchwała Nr L/457/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie Czarna Białostocka.
Uchwała Nr L/458/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.
Uchwała Nr L/459/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna.
Uchwała Nr L/460/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.
Uchwała Nr L/461/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
Uchwała Nr L/463/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Uchwała Nr L/464/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-10-2010

Data udostępnienia w BIP: 14-10-2010 13:00

Data modyfikacji informacji: 14-10-2010 13:00