Uchwały podjęte na Sesji Nr XI

Sesja Nr XI z dnia 27 październik 2011 roku
Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku dotycząca zmiany uchwały Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: A.Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 07-11-2011 13:44

Data modyfikacji informacji: 07-11-2011 13:44