URP Nr IV/43/2011

 
Uchwała Nr IV /43/ 2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 lutego 2011 roku
 
 
w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego
 
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 4 i art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Aleksandra Krasnowskiego, Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uznaje za bezzasadną skargę Pana Aleksandra Krasnowskiego z dnia 1 lutego 2011 roku na działalność Starosty Powiatu Białostockiego i – wobec niewskazania przez skarżącego nowych okoliczności- podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr III/32/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2011

Data udostępnienia w BIP: 03-03-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 11:58