URP Nr IV/40/2011

 
Uchwała Nr IV/40/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 lutego 2011 roku
 
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego zmniejszenia liczby połączeń kolejowych
 
 
                Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Wystosować stanowisko do Ministra Infrastruktury w kwestii zmniejszenia liczby połączeń pociągów kursujących na odcinku Białystok – Warszawa – Białystok, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 lutego 2011 roku
 
 
 
STANOWISKO RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
 
                Rada Powiatu Białostockiego zwraca się z wnioskiem o spowodowanie zaniechania działań związanych z ograniczaniem kolejowej oferty przewozowej na trasie między Warszawą i Białymstokiem, a szczególnie na odcinku Łapy-Białystok.
Najbardziej dotkliwe dla użytkowników tej trasy jest usunięcie z rozkładu kursowania pociągów wyjeżdżających z Łap o godz. 710 i 900  kiedy to istnieje potrzeba dojazdu do szkół, uczelni i zakładów pracy. Dlatego też ostatnie działania firmy przewozowej PKP związane z wycofaniem najbardziej potrzebnych kursów łączących Łapy z Białymstokiem wzbudziły szerokie oburzenie lokalnego społeczeństwa i protesty użytkowników kolei.
Sprawa powrotów też nie jest rozwiązana w kierunku zadowolenia pasażerów PKP. Pociągów jest mało, a składy krótkie, wagony są, więc przepełnione.
Jak wiadomo działania firm przewozowych, dotowanych z budżetu Państwa, tj. z kieszeni podatników idą dalej w kierunku likwidowania w najbardziej dogodnych porach dnia połączeń między Warszawą a Białymstokiem, co nie spotyka się z pozytywną reakcją mieszkańców województwa podlaskiego, a już na pewno nie wpływa na właściwy wizerunek pasażerskiego transportu kolejowego.
Sądzimy, że z uwagi na międzywojewódzki charakter połączeń kolejowych na trasie Białystok-Warszawa, powinny być one przedmiotem zainteresowania rządu, które doprowadzi do podjęcia w najbliższym czasie działań zmierzających do przywrócenia relacji komunikacyjnych o właściwych porach, pożądanych przez użytkowników kolei.
                Zwracając się z tym wnioskiem liczymy, że mieszkańcy województwa podlaskiego, z podatków, których dotowane są linie PKP będą mogli korzystać z właściwie zorganizowanego i dobrze zarządzanego transportu kolejowego.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2011

Data udostępnienia w BIP: 03-03-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 12:00