Uchwały podjete na Sesji Nr XI

Sesja Nr XI z dnia 27 września 2007 r.
Uchwała Nr XI/85/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
Uchwała Nr XI/86/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XI/87/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna -Klimki- Wólka Ratowiecka- Ruda Rzeczka-droga 19”, której termin zapłaty upłynie w 2008 roku
Uchwała Nr XI/88/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września   2007 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Uchwała Nr XI/89/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/102/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego” oraz „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Białostockiego”
Uchwała Nr XI/90/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XI/91/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Uchwała Nr XI/92/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
Uchwała Nr XI/93/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2344 B ulicy Pięknej w Łapach oraz nr 2344 B ulicy Bociańskiej w Łapach
Uchwała Nr XI/94/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej ulicy Sokołowskiej w Łapach
Uchwała Nr XI/95/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy  
Uchwała Nr XI/96/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XI/97/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XI/98/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-10-2007

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2007 11:21

Data modyfikacji informacji: 01-10-2007 11:21