Uchwały podjęte na Sesji Nr XII

Sesja XII z dnia 25 października 2007 r.
Uchwała Nr XII /99/2007 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”
Uchwała Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.
Uchwała  Nr XII/101/07 Rady  Powiatu  Białostockiego z dnia  25 października 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius
Uchwała Nr XII/102/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007.
Uchwała Nr XII /103/ 07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Uchwała Nr XII /104/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII /105/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII /106/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII/107/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XII/108/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego 
Uchwała Nr XII/109/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2007

Data udostępnienia w BIP: 31-10-2007 09:52

Data modyfikacji informacji: 31-10-2007 09:52