Uchwały podjęte na sesji Nr V

Sesja Nr V z dnia 22 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr V/44/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2007

 

Uchwała Nr V/45/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2006

 

Uchwała Nr V/46/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006

 

Uchwała Nr V/47/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (1)

 

Uchwała Nr V/48/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2)

 

Uchwała Nr V/49/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Stowarzyszenia „Związek Powiatów Polskich”

 

Uchwała Nr V/50/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

Uchwała Nr V/51/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Białostockiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

Uchwała Nr V/52/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

 

Uchwała Nr V/53/07 Rady Powiatu Białostockiego z  dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data udostępnienia w BIP: 27-03-2007 08:39

Data modyfikacji informacji: 27-03-2007 08:27