Uchwały podjęte na Sesji Nr XXVI

Sesja Nr XXVI z dnia 18 grudnia 2008 roku
 
Uchwała Nr XXVI/246/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Uchwała Nr XXVI/247/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Uchwała Nr XXVI/248/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w   sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
Uchwała Nr XXVI/249/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVI/250/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok
Uchwała Nr XXVI/251/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVI/252/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXVI/253/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Uchwała Nr XXVI/254/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Uchwała Nr XXVI/255/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
Uchwała Nr XXVI/256/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
Uchwała Nr XXVI/257/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
Uchwała Nr XXVI/258/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.     
Uchwała Nr XXVI/259/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
Uchwała Nr XXVI/260/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/ 261/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/262/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/263/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI /264/ 08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/265/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXVI/266/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M.Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-12-2008

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2008 10:47

Data modyfikacji informacji: 31-12-2008 10:47