Uchwały podjęte na Sesji Nr XVIII

Sesja Nr XVIII z dnia 24 kwietnia 2008 r.
UCHWAŁA Nr XVIII /176/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2007 roku.
UCHWAŁA Nr XVIII/177/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” za 2007 rok.
UCHWAŁA Nr XVIII/178/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”.
UCHWAŁA Nr XVIII/179/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania „Planu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2008 rok w zakresie realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008” .
Uchwała Nr XVIII /180/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M.Nowik

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2008

Data udostępnienia w BIP: 28-04-2008 10:08

Data modyfikacji informacji: 28-04-2008 10:08