Uchwały podjęte na Sesji Nr XIX

Sesja Nr XIX z dnia 29 maja 2008 r.
Uchwała Nr XIX/181/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.
Uchwała Nr XIX/182/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna – Księżyno na odcinku Ignatki – Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+288 oraz odcinka od km 1+845 do km 2+086,6)”.
Uchwała Nr XIX/183/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania związanego z budową przepustu pod drogą powiatową Nr 2299 B – ul. Piłsudskiego w rejonie kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej, której termin zapłaty upłynie w 2010 roku.
Uchwała Nr XIX/184/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia zadania na drodze powiatowej.
Uchwała Nr XIX/185/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zalecenia usług geodezyjnych.
Uchwała Nr XIX/186/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych na dostawę tablic rejestracyjnych.
Uchwała Nr XIX/187/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Uchwała Nr XIX/188/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
Uchwała Nr XIX/189/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M.Nowik

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-06-2008

Data udostępnienia w BIP: 02-06-2008 13:24

Data modyfikacji informacji: 02-06-2008 13:24