Uchwały Podjęte na sesji Nr XXXIII

 

Sesja  Nr  XXXIII  z  dnia  27  października  2005 r.

Uchwała Nr XXXIII/277/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu.

Uchwała Nr XXXIII/278/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXIII/279/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIII/280/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.

Uchwała Nr XXXIII/281/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powierzenia gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXXIII/282/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów najmu lub darowizny na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXIII/283/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIII/284/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2005 09:00

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 12:34