Uchwały podjete na sesji Nr XXV

 

Sesja  Nr  XXV  z  dnia  24  lutego  2005 r.

Uchwała Nr XXV/199/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Uchwała Nr XXV/200/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/201/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/202/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/203/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/204/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań na które przyznane są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

Uchwała Nr XXV/205/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr XXV/206/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 16:13

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 11:50