XV/122/2004 z 18 03 2004


UCHWAŁA NR XV/122/2004

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 18 marca 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego - Polska z Provincia di Reggio Calabria - Włochy

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 9a, ustawy z dnia 5 czerwca 1996 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Provincia di Reggio Calabria we Włoszech.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 18:26

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 18:13