Uchwały Rady Powiatu rok 2004

 

Terminy  odbytych  Sesji  Rady  Powiatu  w  roku  2004 :

 

Sesja  Nr  XIV  z  dnia  5  lutego  2004 r.

Sesja  Nr  XV  z  dnia  18  marca  2004 r.

Sesja  Nr  XVI  z  dnia  29  kwietnia  2004 r.

Sesja  Nr  XVII  z  dnia  27  maja  2004 r.

Sesja  Nr  XVIII  z  dnia  24  czerwca  2004 r. 

Sesja  Nr  XIX  z  dnia  26  sierpnia  2004 r.

Sesja  Nr  XX  z  dnia  23  września  2004 r.

Sesja  Nr  XXI  z  dnia  21  października  2004 r.

Sesja  Nr  XXII  z  dnia  25  listopadaa  2004 r.

Sesja  Nr  XXIII  z  dnia  16  grudnia  2004 r.

 

Wykaz  uchwał  podjętych przez Radę Powiatu w II półroczu 2004r. :

 

Sesja  Nr  XIX  z  dnia  26  sierpnia  2004 r.

Uchwała Nr XIX/158/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XIX/159/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania, zatwierdzania i realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XIX/160/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

Uchwała Nr XIX/161/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Nr XIX/162/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XIX/163/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

Uchwała Nr XIX/164/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekszałcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Uchwała Nr XIX/165/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XX  z  dnia  23  września  2004 r.

Uchwała Nr XX/166/2004 RPB z dnia 23 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 r.

Uchwała Nr XX/167/2004 RPB z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przekształcenia Domów Pomocy Społecznej w Jałówce i w Łaźniach.

Uchwała Nr XX/168/2004 RPB z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XX/169/2004 RPB z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XX/170/2004 RPB z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Łapach.

 

Sesja  Nr  XXI  z  dnia  21  października  2004 r.

Uchwała Nr XXI/172/2004 RPB z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XXI/173/2004 RPB z dnia 21 października 2004 r. w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXI/174/2004 RPB z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXI/175/2004 RPB z dnia 21 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

 

Sesja  Nr  XXII  z  dnia  25  listopadaa  2004 r.

Uchwała Nr XXII/176/2004 RPB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu a 2004 rok.

Uchwała Nr XXII/177/2004 RPB z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXII/178/2004 RPB z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania, zatwierdzania i realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XXII/179/2004 RPB z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXII/180/2004 RPB z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 r.

 

Sesja  Nr  XXIII  z  dnia  16  grudnia  2004 r.

Uchwała Nr XXIII/181/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 RPB z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXIII/182/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w 2004 r.

Uchwała Nr  XXIII/183/2004 RPB  z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie  powiatu  na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/185/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie  zmiany Uchwały RPB w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Uchwała Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Uchwała Nr XXIII/187/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku Pana Tadeusza Charyło o ponowne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie złożonej skargi.

Uchwała Nr XXIII/188/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie skargi Pana Tadeusza Pruszyńskiego na brak nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku i potwierdzenia nieprawdy w piśmie przez Starostę Powiatu Białostockiego.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 09:00

Data modyfikacji informacji: 29-11-2005 10:06