Uchwała Nr XLII/390/2006

 

 

UCHWAŁA Nr XLII /390/2006

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 3 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

 

                Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXV/199/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 667, poz. 1969, z 2003 r. Nr 6, poz. 196, Nr 50, poz. 1045), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wystosować stanowisko w sprawie poparcia budowy obwodnicy Augustowa.

 

§ 2

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

                                                   

                                                    Załącznik 

                                                                                                           do Uchwały Nr XLII/390/2006

                                                                                            Rady Powiatu Białostockiego

                                                                               z dnia 3 sierpnia  2006 roku

 

 

STANOWISKO

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

w sprawie  poparcia budowy obwodnicy Augustowa

 

Rada Powiatu Białostockiego z dużym niepokojem obserwuje próby różnych środowisk zmierzające do zablokowania budowy obwodnicy Augustowa.

Obwodnica ta jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców tego miasta, jak i mieszkańców całego regionu. 

W wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej i zintensyfikowanego rozwoju gospodarczego można obserwować zwiększenie ruchu drogowego na wszystkich podlaskich drogach. Rocznie przez Augustów przejeżdża ok. 1 200 000 tirów.  Należy przypuszczać, że ruch tranzytowy i lokalny będzie się w szybkim tempie zwiększał. Pozostawienie go na ulicach kilkudziesięciotysięcznego miasta, w sytuacji, gdy ludzie giną nawet na przejściach dla pieszych jest  działaniem na szkodę mieszkańców, ich zdrowia  i życia.

W przypadku zablokowania budowy obwodnicy, a w konsekwencji pozostawienia na długie lata ruchu tranzytowego w mieście nie zmniejszy się też zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ciężki transport dalej będzie przejeżdżał w niedalekiej odległości od zbiorników wodnych, czy terenów leśnych pozostających na terenie miasta. Trudne do oszacowania będą straty gospodarcze Augustowa jako uzdrowiska, ale wysokie będą też koszty związane leczeniem chorób mieszkańców, powstałe na skutek silnego zanieczyszczenia, czy wypadków.

W trosce o bezpieczeństwo i życie ludzi oraz rozwój miasta i regionu Rada Powiatu Białostockiego występuje z apelem o  zdecydowane kontynuowanie wysiłków zmierzających do szybkiego rozwiązania tego palącego problemu. 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Jędrzejewski

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-08-2006

Data udostępnienia w BIP: 07-08-2006 12:52

Data modyfikacji informacji: 07-08-2006 13:29