Uchwały podjęte na Sesji nr XXIV w dniu 22.11.2012r.

Sesja Nr XXIV z dnia 22 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Uchwała Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIV/195/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015”.

Uchwała Nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XXIV/198/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2013 14:33

Data modyfikacji informacji: 22-01-2013 14:33