Uchwały podjete na Sesji Nr XXXII w dniu 27.06.2013r.

 

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr XXXII w dniu 27.06.2013r.

Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2012 rok.

Uchwała Nr XXXII/251/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Uchwała Nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego włączenia Miasta i Gminy Łapy do obszaru funkcjonalnego Miasta Białegostoku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Małgorzata Nowik

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-07-2013

Data udostępnienia w BIP: 12-07-2013 10:54

Data modyfikacji informacji: 12-07-2013 12:19