URP Nr XXVIII/224/2013

Uchwała Nr XXVIII/224/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 16 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§1

  1. Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje ocenę zasobów pomocy społecznej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Ocena, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                Podpisał:

                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                        Sławomir Gołaszewski

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2013

Data udostępnienia w BIP: 09-04-2013 09:20

Data modyfikacji informacji: 09-04-2013 09:20