Uchwała RP nr Nr VI/55/2011

UCHWAŁA Nr VI/55/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 
w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
                Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2011

Data udostępnienia w BIP: 13-03-2014 13:06

Data modyfikacji informacji: 13-03-2014 13:06