29.02.2024r

OGŁOSZENIE

       Informuję, iż 29 lutego 2024 roku o godz. 11.00 odbędzie się LXXXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku do organu stanowiącego w sprawie ustaw
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego polecenia służbowego Ministra Klimatu i Środowiska wydanego Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w dniu 8 stycznia 2024 r. nakazującego wstrzymanie lub ograniczenie pozyskania drewna w lasach znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka na pokrycie kosztów przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Tartacznym w Czarnej Białostockiej”
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzka Dolina”
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
12. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad LXXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 22 lutego 2024 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 22-02-2024 14:05

Data modyfikacji informacji: 22-02-2024 14:05