18.01.2024

OGŁOSZENIE

Informuję, iż 18 stycznia 2024 roku o godz.10.30. odbędzie się LXXXVI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LXXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego w roku 2023
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2024.
5.Podjęcie uchwały w sprawie złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej
6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzka Dolina”
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
8.Interpelacje i zapytania Radnych.
9.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
10.Przyjęcie protokołu z obrad LXXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad LXXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 11 styczeń 2024 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2024 14:54

Data modyfikacji informacji: 11-01-2024 14:54