21.03.2024r

OGŁOSZENIE

   Informuję, iż w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 10.30. odbędzie się LXXXVIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2023 roku oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2023 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024-2034.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni znajdującej się w budynku posadowionym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 694, położonej przy ul. Niedźwiedziej w Białymstoku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zawarcia porozumienia z Gminą Dobrzyniewo Duże.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin z przeznaczeniem dla OSP w Pajewie.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
15. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad LXXXVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 14 marca 2024 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2024 15:15

Data modyfikacji informacji: 14-03-2024 15:15