Informacja z otwarcia ofert

Białystok,  dnia 3 grudnia 2021r.

 

Zamawiający:

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku z

siedzibą w Białymstoku, ul. Borsucza 2 , 15 - 569 Białystok

NIP:    9661579415

REGON:  050658396

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa; nr ref.:  OR.272.13.2021

 

                Zamawiający, mając na względzie treść art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część I zamówienia: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa

 

Numer oferty

Wykonawca

nazwa (firma) i adres

Cena ofertowa

1.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

------------

2.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa

376 557,00

3.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

405 830,01

4.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA Spółka Akcyjna ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

-----------------

 

Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa

Numer oferty

Wykonawca

nazwa (firma) i adres

Cena ofertowa

1.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

257 475,00

2.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa

306 594,00

3.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

319 065,00

4.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA Spółka Akcyjna ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

363 585,00

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2021 14:06

Data modyfikacji informacji: 03-12-2021 14:18