INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

Białystok, 02.12.2021r.

OR.272.13.2021

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

 

DOTYCZY: postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa

 

Zamawiający informuje, iż awarii uległ system teleinformatyczny przy użyciu którego prowadzone jest postępowanie. W związku z tym nie ma możliwości otwarcia ofert w określonym w SWZ terminie. Zatem zgodnie z art. 222 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu zaistniałej awarii.

 

 Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2021 14:59

Data modyfikacji informacji: 03-12-2021 07:41