Informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, 2021.10.19

OR.272.11.2021

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje o złożonej w postępowaniu ofercie przez Wykonawcę:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

w ramach której działa

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży „Północ” Rejon Sprzedaży Białystok

ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok

cena brutto: 1 473 100,90 zł

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 19-10-2021 13:23

Data modyfikacji informacji: 19-10-2021 13:29