Informacja o kwocie

Białystok, 2021.10.19

OR.272.11.2021

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 525 762,20 zł brutto.

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 19-10-2021 08:42

Data modyfikacji informacji: 19-10-2021 09:15