Unieważnienie postępowania w zakresie pkt. 2

Białystok, 2023.11.08

 

GKN.6641.2.12.2023

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

dotyczącego  postępowania, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmującego wykonanie zamówienia – opracowanie dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do  przekazania  w zarząd administracji leśnej w zakresie pkt. 2 opracowanie podziałów geodezyjnych.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu kwota, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie tegoż zamówienia jest niższa, niż wartość złożonej najniższej oferty. Wobec powyższego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania w zarząd administracji leśnej w zakresie pkt. 2 opracowanie podziałów geodezyjnych - zostaje unieważnione.

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 08-11-2023 14:42

Data modyfikacji informacji: 08-11-2023 14:44