Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2023.10.31

GKN.6641.2.12.2023

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, opracowanie dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do  przekazania  w zarząd administracji leśnej, zadanie nr 1  

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu obejmującym zadanie 1, oferta złożona przez jednostkę p.n.  Usługi Geodezyjne „CROMA” Szymon Żegarski z siedz. Zaścianki ul. Wenecka 7, 15-521 Białystok ( NIP 844-199-75-64, REGON 200147085)

została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Rozstrzygnięcie dotyczące udzielenia zamówienia opisanego w pkt. 2 specyfikacji podjęte będzie w terminie późniejszym

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Usługi Geodezyjne „CROMA” Szymon Żegarski z siedz.

Zaścianki ul. Wenecka 7, 15-521 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt;

 

Oferta nr 2

Usługi Geodezyjne GEO-SAT Janusz Zaniewski

Klepacze  ul. Niewodnicka    43,  15-635 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,26 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,26 pkt;

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 31-10-2023 15:35

Data modyfikacji informacji: 31-10-2023 15:36