Uchwała Rady Powiatu Białostockiego o powołaniu Powiatowej Komisji ds. Referendum

UCHWAŁA NR XXXV/246/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Referendum w Białymstoku w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku
o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy
w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 400 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Powiatową Komisję ds. Referendum w Białymstoku w związku
z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2016r.
o przeprowadzeniu w dniu 15 stycznia 2017r. referendum wojewódzkiego
w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego,
w następującym składzie:

1)    Jarosław Czech

2)    Monika Ejsmont

3)    Jerzy Bińkowski

4)    Zdzisław Narel

5)    Aneta Sawicka

6)    Tomasz Budnik

7)    Monika Oblacewicz

8)    Edyta Bołtryk

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Białostockiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

   Zenon Żukowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 16-12-2016 11:15

Data modyfikacji informacji: 16-12-2016 12:11