PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2022-2025

OR.2512.5.1.2023

PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2022-2025

na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej

dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Lp.

Zakres działań

Sposób realizacji

Miejsce realizacji

Termin realizacji

1

Aktualizacja Planu Działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Przedłożenie do akceptacji oraz zamieszczenie treści Planu Działań na lata 2022-2022 na rzecz poprawy dostępności w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Luty 2023r.

2

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej w siedzibie Starostwa i jego filiach

Aktualizacja harmonogramów działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Białystok

ul. Borsucza 2

ul. Mickiewicza 3

ul. Branickiego 13

ul. Słonimska 15/1

Łapy

ul. Sikorskiego 15

ul. Bohaterów Westerplatte 8

 

Luty 2023r.

3

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej:

− Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,

− strony internetowej Starostwa

Aktualizacja harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Luty 2023r.

4

Monitoring w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne.

Monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego.

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Działanie stałe

 

5

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego i jego filii  w tym zakresie.

− podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb.

− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas wizyty w Starostwie Powiatowym.

- podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Białystok

ul. Borsucza 2

ul. Mickiewicza 3

ul. Branickiego 13

ul. Słonimska 15/1

Łapy

ul. Sikorskiego 15

ul. Bohaterów Westerplatte 8

Działanie stałe

 

Harmonogramy działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami opracowane dla siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz jego Filii, a także dla budynku administrowanym przez Starostwo Powiatowe przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku stanową integralną część niniejszego PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2022-2025

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2023

Data udostępnienia w BIP: 24-02-2023 13:20

Data modyfikacji informacji: 24-02-2023 13:20